Máy Niệm Phật

Máy Niệm Phật

Có 5 mẫu khác nhau

Xài Pin (3 cục pin 2A)

$10 usd /máy

Bao Lì Xì

Bao lì xì "New"

Gồm 3 loại

Mỗi bịch 10 cái

$20 usd /bịch

Bao lì xì (Mix)

Gồm nhiều loại khác nhau

$35 usd /1,000 cái

Thiệp Tết Việt Nam các loại

Thiệp Tết Việt Nam (Mix)

$70 usd /100 cái

Thiệp Nhung

Gồm 3 loại

$85 usd /100 cái

HUONG QUE INC.

2290 Ringwood Ave., Suite E, San Jose, CA 95131, USA

Tel: (408) 433-0098 / (408) 433-0078 / (408) 433-0048 * Fax: (408) 433-0008

Toll Free: 1-866-657-5389 * Email: huongque@sbcglobal.net

Web sites: www.lichhuongque.com * www.huongque.net