Categories

Desk

Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton a

Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton A

Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton A

Bảng Giá

Posted on 06/06/2016

Có nhận VISA, MASTER CARD

MẪU LỊCH

KÍCH CỠ

SỐ LƯỢNG & GIÁ CẢ
200

300-900

>1000

>2000

HQ17-FD1A ==> FD4A (Bloc Lớn)

Bìa Bế Nổi

Size = 13.5" x 26"

$6.50

$6.25

$6.00

$5.50

HQ17-FD1B ==> FD4B (Bloc Nhỏ)

Bìa Bế Nổi

Size = 13.5" x 26"

$5.50 $5.25 $5.00 $4.50

 

HQ17-FM1 ==> FM4 (Monthly)

Bìa Bế Nổi

Size = 13.5" x 26"

$3.50 $3.00 2.80 $2.50