Categories

Folder thumb
phatquang thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton a

Bảng Giá(Posted on 06/05/2017)

Có nhận VISA, MASTER CARD

MẪU LỊCH

KÍCH CỠ

SỐ LƯỢNG & GIÁ CẢ
200

300-900

>1000

>2000

Folder A (Red & yellow)

     (Folder 15" x 27.5")

$6.50 $6.25 $6.00 $5.50

Folder B (Red & yellow)

     (Folder 13.5" x 22")

$5.50 $5.25 $5.00 $4.50

Bloc A (365 Tờ)

BLOC A LỚN (Bloc 7½" x 10¼" )

$3.95 $3.70 $3.45 $3.20

Bloc B (365 Tờ)

BLOC B NHỎ (Bloc 5¼" x 7½" )

$2.95 $2.70 $2.45 $2.20