Categories

Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton a

Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton A thumb
Carton B thumb
Carton B thumb
Carton B thumb

Muốn xem hình lớn hơn, xin click vào những hình phía trên

Carton A

Bảng Giá(Posted on 06/05/2017)

Có nhận VISA, MASTER CARD

MẪU LỊCH

KÍCH CỠ

SỐ LƯỢNG & GIÁ CẢ
200

300-900

>1000

>2000

HQ18-A1 ==> A8

      (Carton Size = 15" x 20")

$4.95

$4.70

$4.45

$4.20

HQ18-B1 ==> B8

    (Carton Size = 15" x 20")

$3.95 $3.70 $3.45 $3.20

 

Bloc A (LỚN)

      (SIZE Bloc 7½" x 10¼")

$3.95 $3.70 $3.45 $3.20

Bloc B (NHỎ)

       (SIZE Bloc 5¼" x 7½" )

$2.95 $2.70 $2.45 $2.20